Nguyên tắc và quy định chung của srwatch.vn

I.     Nguyên tắc chung

Sản phẩm được bán và giới thiệu trên website SRWATCH.VN bao gồm hàng hóa đáp ứng đầy đủ qui định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo. Mọi hoạt động bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên web đều  được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua.

Hoạt động mua bán tại website SRWATCH.VN được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II.  Quy định chung

Website thương mại điện tử  SRWATCH.VN do CÔNG TY THNHH XNK UY THẾ HOÀNG KIM phát triển  và quản lý.

Định nghĩa chung:

Người Bán Là Công Ty TNHH XNK Uy Thế Hoàng Kim

Người mua là các cá nhân, tổ chức mua bán, đặt hàng trên website http://srwatch.vn/.

Hàng hóa mua bán: chính là sản phẩm phân phối độc quyền của SRWATCH.VN